วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2564
จ้างจ้้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อไว้สำหรับจัดเลี้ยงในการประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง (รปภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต.รอบเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อแคร่ไม้ไผ่ เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
จ้างการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บน 3964 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
ซื้อแคร่ไม้ไผ่ เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2564
ซื้อทราย และ ถุงกระสอบบรรจุทราย เพื่อจัดทำกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)