วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อทราย ,กระสอบเปล่าสำหรับบรรจุทราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รอบเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อหลังคาแครี่บอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวุสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแอร์รถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อโต๊ะและเก้าอี้พนักงานส่วนตำบลระดับ 2-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ปั้มนำ้)
15  ก.ย. 2565
ซื้อสนับสนุนท่อระบายน้ำให้กับหมู่ 8 ตำบลรอบเมือง เพื่อใช้วางบริเวณสองข้างทางที่เป็นร่องน้ำลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อโต๊ะสำนักงานไม้เคลือบผิว PVC ขนาด 120 cm และ เก้าอี้สำนักงาน ELEGANT มีโช๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างเหมารื้อถอนอาคารพัสดุพร้อมบ้านพักพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง