วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อไวไฟอินเตอร์เน็ต , อุปกรณ์เร้าเตอร์อินเตอร์เน็ต , จุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมตู้เก็บอุปกรณ์เครือข่าย 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
ซื้อเคมีภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ (ขาซอย-ซอยวิเศษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก ทรงกระบอกพร้อมฝาเปิด-ปิด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร และ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
จ้างค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จ้างลอกท่อระบายน้ำพร้อมวางท่อ บริเวณพื้นที่ซอยอุดมสุภ 2 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง (รถน้ำเอนกประสงค์) หมายเลขทะเบียน บน 3964 ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง