วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก ทรงกระบอกพร้อมฝาเปิด-ปิด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร และ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
จ้างค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จ้างลอกท่อระบายน้ำพร้อมวางท่อ บริเวณพื้นที่ซอยอุดมสุภ 2 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง (รถน้ำเอนกประสงค์) หมายเลขทะเบียน บน 3964 ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสายันต์ อยู่สุขสุวรรณ - บ้านนางสาวชนัฏดา วงศ์สุวรัตน์ หมู่ที่ 9 บ้านชลประทาน ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
28  มี.ค. 2561
จ้างโครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรัง สายคันคลองบางตาล่า หมู่ที่ 6 บ้านบางตาล่า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาวอารีรัตน์ ชาวเมือง หมู่ที่ 6 บ้านบางตาล่า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง