วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2561
จ้างโครงการเสริมขยายถนนดินลูกรัง สายสะพานขาว-คลองท้ายบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าเรือ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
จ้างโครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรัง สายคลองขวางในไปหาคลองขวางนอก หมู่ที่ 2 บ้านตึกปืน ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
จ้างโครงการเสริมขยายถนนเลียบคลองขวางใน (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง