วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลพระฉายาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ตามโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อซื้อตลับหมึกปริ๊นเตอร์ SAMSUNG Color CLP-680DW จำนวน 3 ตลับ และ เปลี่ยนฮาร์ดดิส ถ่านใบออส เพื่อใช้ในกิจการงานของส่วนกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
จ้างเปลี่ยนแผงคอล์ยร้อนของเครื่องปรับอาการในห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อไวไฟอินเตอร์เน็ต , อุปกรณ์เร้าเตอร์อินเตอร์เน็ต , จุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมตู้เก็บอุปกรณ์เครือข่าย 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
ซื้อเคมีภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ (ขาซอย-ซอยวิเศษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)