องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเอกสารการเลือกตั้ง อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ..กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.รอบเมืออง (3/1) [ 1 พ.ย. 2564 ]13
2 ประกาศ...บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายก อบต.รอบเมือง (ส.ถ./ผ.ถ. 4/4) [ 22 ต.ค. 2564 ]20
3 ประกาศ...ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา และนายก อบต.รอบเมือง (ส.ถ./ผ.ถ. 4/5) [ 22 ต.ค. 2564 ]16
4 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (การหาเสียงเลือกตั้ง) [ 18 ต.ค. 2564 ]11
5 ประกาศ..เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.รอบเมือง และนายก อบต.รอบเมือง [ 8 ต.ค. 2564 ]11
6 ประกาศ..เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. [ 8 ต.ค. 2564 ]11
7 หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ (แบบใหม่ กกต.) [ 8 ต.ค. 2564 ]13
8 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี (การหาเสียงเลือกตั้ง) [ 7 ต.ค. 2564 ]23
9 การนับระยะเวลาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น [ 6 ต.ค. 2564 ]17
10 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง [ 6 ต.ค. 2564 ]17
11 คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต. [ 6 ต.ค. 2564 ]11
12 คู่มือการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 6 ต.ค. 2564 ]12
13 ใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง [ 6 ต.ค. 2564 ]11
14 ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง [ 6 ต.ค. 2564 ]13