องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
 


วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562


วันที่ 11 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ณ โรงเรียนวัดบางคาง หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2020-04-21
2020-04-21
2020-03-20
2020-03-20
2020-02-07
2019-06-07
2019-03-26
2019-02-28
2019-02-04
2018-11-05