องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
 


วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562


วันที่ 11 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ณ โรงเรียนวัดบางคาง หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2022-03-11
2022-02-03
2022-02-01
2021-01-20
2020-04-21
2020-04-21
2020-03-20
2020-03-20
2020-02-07
2019-06-07