องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 

 
  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง โครงการให้บริการประช...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง โครงการให้บริการประชาชน การจัดเก็บค่าภาษี นอกสถานที่ ตำบลรอบเมือง

  โครงการแสดงความอาลัยและจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศ...
      

โครงการแสดงความอาลัยและจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช วัน...

  โครงการประชารัฐร่วมใจ คืนน้ำใสให้ชุมชน
      

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ คืนน้ำใสให้ชุมชน โดยท่านนายกสมดุลย...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 


 
inside ปรองดอง 3 นาที
inside ปรองดอง 7 นาที
 
 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560