องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 

 

 
 
  กิจกรรม “เสริมสร้างคุณธรรม สุจริต โปร่งใส คนองค์กา...
  โครงการชี้แจงแนวทางปฏิบัติตนของข้าราชการพนักงานเจ้...
  การจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำ...
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
inside ปรองดอง 3 นาที
inside ปรองดอง 7 นาที
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560