องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ลดจำนวนภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ปี 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]24
2 ประกาศรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกาา 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รอบเมือง) [ 20 ม.ค. 2564 ]45
3 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต [ 11 ม.ค. 2564 ]27
4 รายงานผลการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]47
5 การยื่นแบบชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2563 ]26
6 เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 23 ธ.ค. 2563 ]58
7 เอกสารแนะนำภาษีป้าย [ 23 ธ.ค. 2563 ]56
8 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ปี 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]25
9 ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]104
10 ขอเชิญเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT [ 20 ก.ค. 2563 ]103
11 ประชาสัมพันธ์ การจัดทำสรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาในที่โล่ง [ 22 เม.ย. 2563 ]131
12 การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด [ 22 เม.ย. 2563 ]128
13 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง [ 27 ม.ค. 2563 ]177
14 แผ่นพับ ภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 ม.ค. 2563 ]92
15 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]85
16 รายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]81
17 ประกาศ เรื่อง แสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สุงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2562 ]293
18 ประกาศผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]60
19 ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต กิจกรรมสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 พ.ค. 2562 ]277
20 แผ่นพับ [ 2 ม.ค. 2562 ]84
 
หน้า 1|2