องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 8 พ.ค. 2561 ]113
2 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 [ 2 ม.ค. 2561 ]85
3 รับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 ต.ค. 2560 ]2105
4 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 31 ก.ค. 2560 ]2152
5 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด้กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปีการศึกษา 2560 [ 1 มี.ค. 2560 ]2113
6 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 23 ก.พ. 2560 ]2095
7 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560 [ 3 ม.ค. 2560 ]97