องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]14
2 ประกาศ..รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ส.ค. 2563 ]26
3 ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]12
4 ขอเชิญเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT [ 20 ก.ค. 2563 ]13
5 ประชาสัมพันธ์ การจัดทำสรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาในที่โล่ง [ 22 เม.ย. 2563 ]34
6 การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด [ 22 เม.ย. 2563 ]43
7 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง [ 27 ม.ค. 2563 ]83
8 แผ่นพับ ภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 ม.ค. 2563 ]14
9 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]6
10 รายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]5
11 ประกาศ เรื่อง แสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สุงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2562 ]202
12 ประกาศผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]5
13 ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต กิจกรรมสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 พ.ค. 2562 ]196
14 แผ่นพับ [ 2 ม.ค. 2562 ]25
15 การชำระภาษี [ 2 ม.ค. 2562 ]12
16 แนะนำการชำระภาษี [ 2 ม.ค. 2562 ]10
17 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]119
18 กำหนดในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 8 พ.ค. 2561 ]206
19 จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ 2 เม.ย. 2561 ]159
20 การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน [ 23 มี.ค. 2561 ]105
 
หน้า 1|2