องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รอบเมือง) [ 20 ม.ค. 2564 ]31
2 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต [ 11 ม.ค. 2564 ]28
3 รายงานผลการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]29
4 การยื่นแบบชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2563 ]30
5 เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 23 ธ.ค. 2563 ]25
6 เอกสารแนะนำภาษีป้าย [ 23 ธ.ค. 2563 ]27
7 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ปี 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]30
8 ลดจำนวนภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]29
9 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]23
10 ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]27
11 ขอเชิญเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT [ 20 ก.ค. 2563 ]25
12 โครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรังสายเลียบคลองขวางใน ม.2 บ้านตึกปืน [ 10 ก.ค. 2563 ]23
13 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]23
14 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียน 2563 (กรมธนารักษ์) [ 10 มิ.ย. 2563 ]24
15 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]24
16 ประชาสัมพันธ์ การจัดทำสรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาในที่โล่ง [ 22 เม.ย. 2563 ]24
17 การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด [ 22 เม.ย. 2563 ]26
18 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง [ 27 ม.ค. 2563 ]27
19 ประกาศ กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต [ 3 ม.ค. 2563 ]26
20 แผ่นพับ ภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 ม.ค. 2563 ]30
 
หน้า 1|2|3