องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 เม.ย. 2565 ]14
2 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]23
3 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 26 ม.ค. 2565 ]44
4 ประกาศรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รอบเมือง) [ 20 ม.ค. 2564 ]162
5 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต [ 11 ม.ค. 2564 ]149
6 รายงานผลการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]151
7 การยื่นแบบชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2563 ]154
8 เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 23 ธ.ค. 2563 ]150
9 เอกสารแนะนำภาษีป้าย [ 23 ธ.ค. 2563 ]135
10 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ปี 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]142
11 ลดจำนวนภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]150
12 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]131
13 ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]135
14 ขอเชิญเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT [ 20 ก.ค. 2563 ]107
15 โครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรังสายเลียบคลองขวางใน ม.2 บ้านตึกปืน [ 10 ก.ค. 2563 ]101
16 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]97
17 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียน 2563 (กรมธนารักษ์) [ 10 มิ.ย. 2563 ]98
18 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]99
19 ประชาสัมพันธ์ การจัดทำสรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาในที่โล่ง [ 22 เม.ย. 2563 ]105
20 การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด [ 22 เม.ย. 2563 ]112
 
หน้า 1|2|3