องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ [ 16 ม.ค. 2566 ]1
2 การขยายเวลาและการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566 [ 7 ธ.ค. 2565 ]17
3 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย 2566 [ 7 ธ.ค. 2565 ]9
4 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 5 ส.ค. 2565 ]171
5 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 24 มิ.ย. 2565 ]139
6 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 เม.ย. 2565 ]145
7 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]155
8 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 26 ม.ค. 2565 ]155
9 ประกาศเรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต [ 11 ม.ค. 2565 ]112
10 ประกาศรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รอบเมือง) [ 20 ม.ค. 2564 ]134
11 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต [ 11 ม.ค. 2564 ]113
12 รายงานผลการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]108
13 การยื่นแบบชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2563 ]107
14 เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 23 ธ.ค. 2563 ]94
15 เอกสารแนะนำภาษีป้าย [ 23 ธ.ค. 2563 ]85
16 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ปี 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]79
17 ลดจำนวนภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]88
18 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]79
19 ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]85
20 ขอเชิญเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT [ 20 ก.ค. 2563 ]91
 
หน้า 1|2|3