องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 5 ส.ค. 2565 ]80
2 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 24 มิ.ย. 2565 ]66
3 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 เม.ย. 2565 ]81
4 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]86
5 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 26 ม.ค. 2565 ]81
6 ประกาศเรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต [ 11 ม.ค. 2565 ]67
7 ประกาศรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รอบเมือง) [ 20 ม.ค. 2564 ]70
8 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต [ 11 ม.ค. 2564 ]58
9 รายงานผลการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]60
10 การยื่นแบบชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2563 ]62
11 เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 23 ธ.ค. 2563 ]44
12 เอกสารแนะนำภาษีป้าย [ 23 ธ.ค. 2563 ]42
13 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ปี 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]38
14 ลดจำนวนภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]44
15 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]38
16 ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]40
17 ขอเชิญเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT [ 20 ก.ค. 2563 ]46
18 โครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรังสายเลียบคลองขวางใน ม.2 บ้านตึกปืน [ 10 ก.ค. 2563 ]44
19 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]39
20 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียน 2563 (กรมธนารักษ์) [ 10 มิ.ย. 2563 ]40
 
หน้า 1|2|3