องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
 


กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19


ด้วยจังหวัดปราจีนบุรี  ได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในหน่วยงาน โดยพร้อมเพรียงกันทั่วทั้งจังหวัด (kick off) ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 และให้ดำเนินกิจกรรมทุกวันอังคารอย่างต่อเนื่องต่อไป





2021-01-20
2020-04-21
2020-04-21
2020-03-20
2020-03-20
2020-02-07
2019-06-07
2019-03-26
2019-02-28
2019-02-04