องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
 


อบรมทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)


วันที่ 30 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  ได้ดำเนินการจัดอบรมทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลรอบเมือง  ครัวเรือนละ 1 ขวด (ขนาด 100 มิลลิลิตร)

2023-03-02
2023-02-07
2022-11-11
2022-10-03
2022-09-27
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-01
2022-08-11