องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
 


ออกปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิง บริเวณถนนข้างทางก่อนถึงทางข้ามทางรถไฟ ทางไปศูนย์ราชการ


เวลา 16.00 น. (9 พ.ค. 59) องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ออกปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิง บริเวณถนนข้างทางก่อนถึงทางข้ามทางรถไฟ ทางไปศูนย์ราชการ ได้รับการสนับสนุนภารกิจจาก เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ร่วมปฏิบัติหน้าที่ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

2018-11-05
2018-10-29
2017-06-23
2016-12-08
2016-09-09
2016-08-12
2016-05-09
2016-03-21
2016-03-18
2016-03-14