องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
 


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565


เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเป็นประจำทุกปี เช่น บริเวณพื้นที่สาธารณะ ริมแม่น้ำลำคลองป้องกันตลิ่งพัง แต่ที่ผ่านมาสภาพการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติมีมากขึ้น ทั้งฝุ่นละออง PM 2.5  ซึ่งบางพื้นที่ถูกน้ำท่วมบางพื้นที่ประสบภัยแล้ง นอกจากนี้สภาพดินบางแห่งมีลักษณะแข็ง หรือเป็นดินก้นบ่อจากการก่อสร้างถนน ประกอบกับขณะนี้เข้าสู่ฤดูแล้ง ทำให้ต้นไม้ได้รับความเสียหายและไม่เจริญเติบโต และอาจจะตายไปในที่สุดจึงเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นการป้องกันและเป็นการดูแลรักษาต้นไม้ ให้เติบโตเป็นทรัพยากรที่สำคัญตามที่กล่าวมา จึงได้จัด “โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565

2023-03-02
2023-02-07
2022-11-11
2022-10-03
2022-09-27
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-01
2022-08-11