องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นตัวตำบลกะจะ  มาเปลี่ยนเมื่อทางการแบ่งแยกที่ชุมชนสถานที่ราชการ  เป็นเขตเทศบาลขึ้น  ตำบลกะจะ จึงเปลี่ยนเป็นตำบลรอบเมือง เขตภายในของสถานที่ราชการ ย่านการค้าจึงเปลี่ยนเป็นเทศบาล ตั้งแต่หน้าเมืองไปจังหวัดปราจีนบุรีเดิมเป็นหัวเมืองตะวันออกของกรุงสยามในอดีตเป็นหัวเมืองตะวันออกเรียกว่า เมืองบางคาง  เป็นตัวเมืองสมัยเก่า หมู่ที่3 ปัจจุบันนี้  เดิมเป็นที่ตั้งของตัวเมือง เรียกว่าศาลากลาง เป็นสถานที่ทำการของคณะลูกขุนและบริเวณนั้น มีตึกสำหรับเก็บดินดำ คือเก็บดินปืนไว้บรรจุปืนเตรียมไว้ต่อสู้ข้าศึกปัจจุบันจึงเรียกหมู่บ้านตรงนี้ว่าตึกปืนจนบัดนี้และบริเวณที่บางคางนี้เป็นที่ตั้งหัวเมืองเก่าแน่นอน  โดยมีเหตุสันนิฐานได้ว่า หัวเมืองที่ใดเป็นตัวเมืองรอบบริเวณนั้น  มักจะสร้างวัดไว้ตามจุดต่างๆภายในเมืองเป็นจำนวนมากฉะนั้นเมืองบางคางนี้ก็เช่นกันได้มีการสร้างวัดต่างๆในตัวเมืองจำนวนมากเพราะตัวเมืองบางคางนี้ตั้งอยู่ฝั่งลำน้ำบางปะกงไหลมาจากดงพระยาเย็นภูเขาบรรทัดทิศตะวันออกดงพะยาไฟไปสู่ปากอ่าวบางปะกง ตัวเมืองตั้งอยู่ซ้ายของลำน้ำ  ซึ่งปรากฏมีวัดตั้งอยู่บริเวณนี้มาก  ฝั่งลำน้ำด้านซ้าย  หันหน้าไปทิศตะวันออกประมาณกิโล  วัดแรกชื่อ วัดน้อยนางหงส์  ใกล้กองกำกับในปัจจุบัน  ซึ่งบริเวณนั้นได้มีคนเข้าไปอาศัยอยู่หมดแล้วด้านตะวันออกของกองกำกับจากวัดดังกล่าวถัดมาตามลำน้ำบางปะกงด้านตะวันตกประมาณกิโลเมตรเศษๆ  ปัจจุบันติดกับที่ทำการกรมทางหลวง  แขวงการทางปราจีนบุรีเดิมชื่อวัดกุฎษีธรรมปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดศรีมงคล ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ต่อมาถัดจากวัดศรีมงคล(วัดกุฏษีธรรม)  ประมาณครึ่งกิโลเมตรก็มีวัดมะกอกจากนั้นก็ใกล้กันมากประมาณ3.5 เส้น ก็วัดเรไร จากวัดเรไรก็เป็นบริเวณที่ตั้งตัวเมืองเดิมใกล้กับวัดเรไร ปัจจุบันเป็นที่อยู่ชุมชนหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลรอบเมือง เดิมที่ตั้งของตัวเมืองเรียกว่าบ้านศาลากลางและใกล้บ้านศาลากลางสมัยนั้นต่อสู้ข้าศึกและเป็นที่ทำการของพวกลูกขุนสมัยก่อน เหตุนี้แถวนั้นจึงได้มีชื่อว่าบ้านตึกปืนจนมาถึงทุกวันนี้ เดิมเป็นตัวเมืองสมัยอยุธยาฯ เรียกว่าบางคาง  สมัยเก่าผู้คนที่มาสู่เมืองนี้มักเรียกว่า บางคาง  คนจีนมาทำการค้าขายจากชลบุรี สมุทรปราการ มักพูดว่าไปขื่อบางคาง หรือชื่อบางคาง ตามสำเนียงคนจีนพูด ฉะนั้นสถานที่ตรงนี้(บางคาง)เป็นตัวเมืองเก่าเดิม  ซึ่งมีวัดล้อมรอบต่อจากที่ทำการ ก็ตัววัดบางคาง ประมาณ 4 เส้นต่อจากวัดบางคางประมาณกิโล วัดกำแพง  ใกล้ๆกันพอเรียกได้ยินก็มีวัดกุด และวัดตลาด สามวัดนี้อยู่ใกล้กัน ถัดจากสามวัดนี้ก็วัดโบสถ์  และข้ามฝั่งขวาแม่น้ำบางประกงคือวัดบางตาล่า ถัดจากวัดบางตาล่า ฝั่งลำน้ำขึ้นไปทางทิศตะวันออกคือวัดกาเผือก จากนั้นก็วัดเทวบุตรเดิมชื่อวัดโฆบุตร มาเปลี่ยนชื่อภายหลัง  จากวัดเทวบุตร ก็วัดหลวงปรีชากุล รวมทั้งหมดโดยตำบลรอบเมืองจำนวน13วัดอันหลักสันนิฐานว่าบ้านตึกปืนปัจจุบันเป็นหัวเมืองเก่าแก่ในอดีตแน่นอนตามประวัติศาสตร์ตัวหัวเมืองอยู่ที่ใด มักจะมีวัดสร้างมากโดยรอบสองฝั่งลำน้ำ ที่ร้างไปแล้วปัจจุบันมี วัดน้อยนางหงส์ วัดกำแพง วัดกุด วัดตลาด วัดเผือก รวม 5วัดนอกจากนั้นยังคงสภาพอยู่ ฉะนั้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีไทยและถูกพม่าข้าศึกรบกวนเสมอมาโดยตลอด