องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

คณะผู้บริหาร

 
นายสมดุลย์  พากเพียรศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
   
นายฉลอง  ถนัดรบ นายบุญศักดิ์  บุญยเกียรติวัฒนา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
 
นายนันทชัย  นิลศิริ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง