องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

สภา อบต.

 

นายณัฏวิชช์  เชาวะนะ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
   

นายประสงค์  บุระมิ

นางสาวณัฐพร  สมใจ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
       

---ว่าง---

นายวันชัย  บุตโต

นายสว่าง  ทองแย้ม นายประยงค์  ศรีเนาวรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
     

นายองอาจ  เพ็ชร์เหมือน

นายลำดวน  สุภาพุฒ

นายวิจิตร  บุระมิ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
     

---ว่าง---

---ว่าง---

นางสาวสมบูรณ์  จิตรสุภา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
       

นายประดิษฐ์  หิรัญเนตร

นางสาวประภาภร  ชีพสมทรง

นายอาทิตย์  เนมียะ

นางจิรวัฒน์  อัญชลิสังกาศ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
       
นางหัสยา  พลชัย

นางสาววนิดา  ดากลาง

   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9