องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

สภา อบต.

---ว่าง---
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
---ว่าง--- ---ว่าง---
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
 

 

---ว่าง---

---ว่าง--- ---ว่าง--- ---ว่าง---
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

   
---ว่าง--- ---ว่าง---

---ว่าง---

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
   

---ว่าง---

---ว่าง---

---ว่าง---

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
 
 

---ว่าง---

---ว่าง---

---ว่าง---

---ว่าง---

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
 
   
---ว่าง---

---ว่าง---

   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9