องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

กองช่าง

 

นายพิสิษฐ์  โสมรักษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง
     
-ว่าง- นายวิทยา เดชา นายกสิณ วงษ์นาม
วิศวกรโยธา ปก./ชก. นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน
     
นางสาวนภัทร เนียมเครือ นายจิรวัฒน์ ทรัพย์หนุน นายวัฒนชัย ตั้งมั่น
เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
     
นายยุทธนา เฟื่องสำรวจ นายสุรสิทธิ์ แจ้งศรี นายสมปอง สงสะอาด
พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ
   
นายสุพรรณ ไชยชาญ นายวรุฒเชษฐ์ จินากูล    
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา คนงานทั่วไป