องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

          สถานที่ตั้ง   ประดิษฐ์ฐานอยู่ ณ วัดบางคาง  ตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกบนเส้นทางทางจากสี่แยกแขวงทางการปราจีนบุรีไปทางอำเภอบ้านสร้างระยะทางประมาณ2กิโลเมตร

        ความสำคัญ   พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานว่าครั้งหนึ่งพระองค์เคยเสด็จนำไพร่พลมาพักอยู่ ณ บริเวณบ้านบางคาง แขวงเมืองปราจิณ ก่อนที่จะยกทัพไปตีเมืองจันทบุรี พระครูสุนทรธรรมประยุต (หลวงพ่อเสนาะ) เจ้าอาวาสวัดบางคาง ผู้ริเริ่มและชาวจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้ร่วมกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ เพื่อประดิษฐานไว้เพื่อเคารพสักการะ และเฉลิมพระเกียรติชั่วกาลนาน ประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2544

       ที่มา : เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561