องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

 
 
  นายจุรินทร์   วงษ์นิกร  
  กำนันตำบลรอบเมือง  

โทรศัพท์ 0-80082-1409
 
 
นายวรวุฒิ   ชนะภัย
นายวุฒธิพล   สมบัติ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ 0-63563-9416 โทรศัพท์ 0-98283-7655
 
 
นายชาตรี   มหาพิบูลย์
นายทรงธรรม   ฮั้วเฮง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ 0-86782-6415 โทรศัพท์ 0-61545-4033
 
 
นายภุชงค์   เกณฑ์กิจ
นายชัยยพล   ชาวเมืองสีวสุ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ 0-92665-0919 โทรศัพท์ 0-92919-3549
 
 
นายพิภพ   อัญชลิสังกาศ
นายเดชสิทธิ   อานนาค
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ 0-81864-3021 โทรศัพท์ 0-87079-8128