องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

นายจุรินทร์  วงษ์นิกร
กำนันตำบลรอบเมือง
 
นางสาวนุชนาถ  แก้วลายทอง นายวุฒธิพล  สมบัติ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
 
นายชาตรี  มหาพิบูลย์ นายทรงธรรม ฮั้วเฮง 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
 
นายภุชงค์ เกณฑ์กิจ  นายชัยยพล  ชาวเมืองสีวสุ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
นายพิภพ  อัญชลิสังกาศ นางสาวจิรชยา  โรจน์ประชารัตน์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9