องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

นายจุรินทร์  วงษ์นิกร
กำนันตำบลรอบเมือง
 
นางนุชนาถ  แก้วลายทอง นายบุญเสริม  ชมพันธุ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
 
นายชาตรี  มหาพิบูลย์ นางบุญสม  ล้านทอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
 
นายบุญรอด  ยิ้มสุข นายชัยยพล  ชาวเมืองสีวสุ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
นายพิภพ  อัญชลิสังกาศ นางสาวจิรชยา  โรจน์ประชารัตน์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9