องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ