องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


สอบราคาจ้างโครงหารก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

    รายละเอียดข่าว

สอบราคาจ้างโครงหารก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 238 หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย    เอกสารประกอบ สอบราคาจ้างโครงหารก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 พ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง