องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

    รายละเอียดข่าว

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดก้วาง 4 เมตร 144 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ยาว 216 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย    เอกสารประกอบ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มี.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง