องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
ปกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท
คำแถลง
คำแถลง - รายละเอียด
คำแถลง-รายละเอียดประมาณการรายรับ
คำแถลง - รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
บันทึกหลักการและเหตุผล
บันทึกหลักการและเหตุผล-ตามด้าน
บันทึกหลักการและเหตุผล-ตามแผน
บันทึกหลักการและเหตุผล-รายละเอียด
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ