องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
คู่มือประชาชน


คู่มือสำหรับประชาชน กองคลัง

    รายละเอียดข่าว

คู่มือสำหรับประชาชน  กองคลัง    เอกสารประกอบ คู่มือสำหรับประชาชน กองคลัง
 
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขออนุญาตฆ่าสัตว์ นอกโรงฆ่าสัตว์
การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์
การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง
การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ