องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่


คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.รอบเมือง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.รอบเมือง
 
คำส่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้ที่ อบต.รอบเมือง (กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการ)
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ