องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต


รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ