องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
E-service/แบบฟอร์มติดต่อราชการ


แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ

    รายละเอียดข่าว

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ    เอกสารประกอบ แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ