องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

    รายละเอียดข่าว

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี  ช่วงที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 17 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย    เอกสารประกอบ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ