องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
รายงานการคลัง


การใช้จ่ายเงินรวม 4 ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การใช้จ่ายเงินรวม 4 ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ