องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
รายงานการคลัง


แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ