องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


ประกาศ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ