องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ขอเชิญเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT [ 20 ก.ค. 2563 ]104
22 โครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรังสายเลียบคลองขวางใน ม.2 บ้านตึกปืน [ 10 ก.ค. 2563 ]117
23 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]85
24 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียน 2563 (กรมธนารักษ์) [ 10 มิ.ย. 2563 ]88
25 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]78
26 ประชาสัมพันธ์ การจัดทำสรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาในที่โล่ง [ 22 เม.ย. 2563 ]72
27 การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด [ 22 เม.ย. 2563 ]94
28 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง [ 27 ม.ค. 2563 ]83
29 ประกาศ กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต [ 3 ม.ค. 2563 ]70
30 แผ่นพับ ภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 ม.ค. 2563 ]104
31 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]81
32 รายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]579
33 ประกาศ เรื่อง แสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สุงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2562 ]84
34 ประกาศผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]74
35 ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต กิจกรรมสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 พ.ค. 2562 ]89
36 แผ่นพับ [ 2 ม.ค. 2562 ]75
37 การชำระภาษี [ 2 ม.ค. 2562 ]74
38 แนะนำการชำระภาษี [ 2 ม.ค. 2562 ]70
39 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]75
40 กำหนดในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 8 พ.ค. 2561 ]77
 
|1หน้า 2|3