องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ 2 เม.ย. 2561 ]78
42 การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน [ 23 มี.ค. 2561 ]84
43 คลังสมองและภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.รอบเมือง [ 29 ม.ค. 2561 ]84
44 แผ่นพับ การแก้ปัญหาขยะด้วย 3R [ 18 ม.ค. 2561 ]77
45 แผ่นพับ วิธีเอาตัวรอดจากอุทกภัย [ 12 ม.ค. 2561 ]74
46 แผ่นพับ มลพิษทางอากาศ [ 10 พ.ย. 2560 ]78
47 แผ่นพับ ในการป้องกันอัคคีภัย [ 9 พ.ย. 2560 ]78
48 แผ่นพับ วิธีเอาตัวรอดจากวาตภัย [ 9 พ.ย. 2560 ]71
49 แผ่นพับ สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 พ.ย. 2560 ]72
50 รับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 ต.ค. 2560 ]81
51 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 31 ก.ค. 2560 ]87
52 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด้กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปีการศึกษา 2560 [ 1 มี.ค. 2560 ]97
53 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 23 ก.พ. 2560 ]93
 
|1|2หน้า 3