องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]39
2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]44
3 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]39
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]41
5 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]44
6 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]39
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]39
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 1 ต.ค. 2563 ]39
9 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]39
10 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]42
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) [ 14 พ.ย. 2561 ]42
12 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]40