องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]19
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]21
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 1 ต.ค. 2563 ]20
4 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]21
5 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]19
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) [ 14 พ.ย. 2561 ]21
7 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]20