องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
งานร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการจัดการเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2565 ]43
2 ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต ระหว่างเดือน เมษายน 2563-กันยายน 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]39
3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]39
4 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2562 [ 19 ธ.ค. 2562 ]40
5 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562 [ 26 เม.ย. 2562 ]39
6 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]41
7 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561 [ 11 เม.ย. 2561 ]43
8 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 2 ต.ค. 2560 ]44