องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.รอบเมือง [ 16 ม.ค. 2561 ]17
2 คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.รอบเมือง [ 16 ม.ค. 2561 ]18
3 คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.รอบเมือง (กรณีเปลี่ยนแลงผู้ช่วยเลขานุการ) [ 16 ม.ค. 2561 ]18
4 คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.รอบเมือง (กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการ) [ 16 ม.ค. 2561 ]18
5 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฉบับที่ 1/2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 16 ม.ค. 2561 ]17
6 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฉบับที่ 1/2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 16 ม.ค. 2561 ]19
7 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฉบับที่ 1/2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 16 ม.ค. 2561 ]20
8 ประกาศ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง [ 16 ม.ค. 2561 ]19