องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง(LTC.) [ 1 มิ.ย. 2565 ]14
2 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.รอบเมือง [ 16 ม.ค. 2561 ]110
3 คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.รอบเมือง [ 16 ม.ค. 2561 ]110
4 คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.รอบเมือง (กรณีเปลี่ยนแลงผู้ช่วยเลขานุการ) [ 16 ม.ค. 2561 ]114
5 คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.รอบเมือง (กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการ) [ 16 ม.ค. 2561 ]111
6 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฉบับที่ 1/2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 16 ม.ค. 2561 ]101
7 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฉบับที่ 1/2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 16 ม.ค. 2561 ]95
8 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฉบับที่ 1/2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 16 ม.ค. 2561 ]94
9 ประกาศ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง [ 16 ม.ค. 2561 ]106