องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชํารุดเสียหาย (คลองขวางใน) หมู่ที่ ๒ ตําบลรอบเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2562 ]83
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบํารุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2562 ]64
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบํารุงรถนํ้าเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2562 ]69
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ เป็นเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]63
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กเล็กสมวัย ของ ศพด.อบต.รอบเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]66
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สํานักปลัด) จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]57
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเอนกบุญ บ้านโคกกะจะ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]80
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลติก ซอย ๑๒ ถึงซอย ๑๔ บ้านบําหรุ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]54
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางตาล่า ซอย ๓ บ้านบางตาล่า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]65
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคันดินสายชวดหนองยายมี บ้านมอญ หมู่ที่ ๕ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2562 ]57
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก จากสะพานคลองดักลอบ หมู่ที่ ๙ บ้านชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2562 ]44
12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนด้วยดินลูกรัง(ดินก้นบ่อ) สายเลียบคลองบางตาล่า หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.พ. 2561 ]125
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรัง สายปากทางศาลา-หนองงู หมู่ที่ 3 ต.รอบเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.พ. 2561 ]116
14 สอบราคาจ้างโครงหารก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 [ 31 พ.ค. 2560 ]120
15 สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ตามแบบแปลนของ [ 15 มี.ค. 2560 ]121
16 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 [ 15 มี.ค. 2560 ]120