องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ๋อมแซมถนนด้วยแอสฟัลติก ถนนโคกกะจะ ซอยอุดมสุภ หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2565 ]62
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ๋อมแซมถนนด้วยแอสฟัลติก ซอยถนอมจิตร หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2565 ]58
3 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกซอยตลับ หมู่ที่ 8 ตำบลรอบเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2565 ]59
4 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังอู่เปี๊ยกหมู่ที่ 9 ตำบลรอบเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2565 ]59
5 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเลียบคลองบางตาล่า หมู่ที่ 6 ตำบลรอบเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2565 ]58
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองหัวโพธิ์ บ้านมอญ หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2565 ]59
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานขาว-ท่าเรือ หมู่ที่ 4 [ 21 เม.ย. 2565 ]57
8 ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน [ 20 ก.ย. 2564 ]56
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมถนนเลียบคลองขวางใน ม.2 บ้านตึกปืน [ 14 ก.ค. 2563 ]55
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรัง หนองตลุง-หนองน้อย ม.5 [ 14 ก.ค. 2563 ]54
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เอกสาร (กองช่าง) [ 13 ก.ค. 2563 ]34
12 ประกาศราคากลาง โครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรังสายเลียบคลองขวางใน ม.2 บ้านตึกปืน [ 10 ก.ค. 2563 ]33
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล. สายสะพานขาว-ท่าเรือ ม.4 [ 10 ก.ค. 2563 ]27
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล. สายสะพานขาว-คลองท้ายบ้าน ม.4 [ 10 ก.ค. 2563 ]30
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล. สายบางคาง-สะพานขาว ม.5 [ 9 ก.ค. 2563 ]30
16 ประกาศราคากลาง โครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรังสายเลียบคลองสารภี บ้านท่าเรือ ม.4 [ 23 เม.ย. 2563 ]36
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรัง สายเลียบคลองสารภี บ้านท่าเรือ ม.4 [ 23 เม.ย. 2563 ]33
18 ประกาศราคากลาง คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายโคกกะจะ-บัวลาย ซ.2 [ 21 เม.ย. 2563 ]37
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสะพานดักลอบ บ้านชลประทาน ม.9 [ 11 ก.พ. 2563 ]33
20 ประกาศราคากลาง คสล.สายบ้านชลประทาน ม.9 ต.รอบเมือง [ 5 ก.พ. 2563 ]36
 
หน้า 1|2