องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมถนนเลียบคลองขวางใน ม.2 บ้านตึกปืน [ 14 ก.ค. 2563 ]19
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรัง หนองตลุง-หนองน้อย ม.5 [ 14 ก.ค. 2563 ]24
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เอกสาร (กองช่าง) [ 13 ก.ค. 2563 ]21
4 ประกาศราคากลาง โครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรังสายเลียบคลองขวางใน ม.2 บ้านตึกปืน [ 10 ก.ค. 2563 ]22
5 ประกาศราคากลาง โครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรังสายเลียบคลองสารภี บ้านท่าเรือ ม.4 [ 23 เม.ย. 2563 ]21
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรัง สายเลียบคลองสารภี บ้านท่าเรือ ม.4 [ 23 เม.ย. 2563 ]20
7 ประกาศราคากลาง คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายโคกกะจะ-บัวลาย ซ.2 [ 21 เม.ย. 2563 ]20
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสะพานดักลอบ บ้านชลประทาน ม.9 [ 11 ก.พ. 2563 ]21
9 ประกาศราคากลาง คสล.สายบ้านชลประทาน ม.9 ต.รอบเมือง [ 5 ก.พ. 2563 ]22
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกกะจะ-บัวลาย ซ.7 ม.1 [ 13 ส.ค. 2562 ]26
11 โครงการวางท่อระบายน้ำ ซ.สำราญราษฏร์ ม.1 [ 13 ส.ค. 2562 ]25
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าวัดหนองพังพวย ม.9 [ 22 ก.ค. 2562 ]32
13 โครงการซ่อมแซมถนนชลประทาน ด้วยแอสฟัลติก ม.9 [ 22 มี.ค. 2562 ]22
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.โคกกะจะ-บัวลาย ซ.1 ม.1 [ 21 มี.ค. 2562 ]21
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ถนอมจิตร ซ.3 บ้านโคกกะจะ ม.1 [ 21 มี.ค. 2562 ]22
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.โคกกะจะ-บัวลาย ซ.11 ม.1 [ 21 มี.ค. 2562 ]22
17 สอบราคาจ้างโครงหารก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 [ 31 พ.ค. 2560 ]22
18 สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ตามแบบแปลนของ [ 15 มี.ค. 2560 ]20
19 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 [ 15 มี.ค. 2560 ]22