องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 20 พ.ค. 2562 ]22
2 ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม [ 20 พ.ค. 2562 ]23
3 ประกาศ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 20 พ.ค. 2562 ]22
4 ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 20 พ.ค. 2562 ]21
5 ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน [ 20 พ.ค. 2562 ]21
6 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 20 พ.ค. 2562 ]23
7 ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 20 พ.ค. 2562 ]23